Sakramenty święte

Informacje dotyczące sakramentu chrztu św.:
Rodzice pragnący ochrzcić dziecko proszeni są o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej z wyciągiem z aktu urodzenia, w celu umówienia się z duszpasterzem na katechezę przedchrzcielną. Ponadto rodzice chrzestni, o ile nie mieszkają na terenie naszej parafii, winni dostarczyć zaświadczenia od ks. Proboszcza swojej parafii o tym, iż mogą być chrzestnymi.

Informacje dotyczące zawarcia małżeństwa:
Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii celem wypełnienia protokołu przedślubnego. Zabierają ze sobą metrykę z parafii chrztu z adnotacją o małżeństwie. Wymagane także jest zaświadczenie o bierzmowaniu.
Narzeczeni otrzymują skierowanie na Pre-kana oraz składają ofiarę za zapowiedzi.
Do kancelarii zapraszamy ok. 3 miesięcy przed ślubem, pozwoli to także załatwić potrzebne sprawy w USC.

Informacje dotyczące ceremonii pogrzebowej:
Prosimy o zgłoszenie się do kancelarii z zaświadczeniem o zgonie osoby. Także proszę zebrać informacje kiedy zmarły przyjmował ostatnio sakramenty lub ostatnie namaszczenie.