Gloria in excelsis Deo

Kochani Parafianie Niech Ten, co kiedyś narodził się w Betlejem, z mocą rodzi się w życiu każdego z nas! Niech łaska Bożego Wcielenia wpisze się głęboko w nasze serca i mocą wiary wprowadzi w Nowy Rok 2018.   Ks. Proboszcz i Ks. Wikary