Ogłoszenia, 4 Niedz. W. Postu, 22.03.2020

W tym tygodniu,we środę, 25.03.  przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia, Msze św. o godz 7.30, 9.00  i o 17.00. Zachęcamy do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W piątek Droga Krzyżowa o 16.30.

Ks. Arcybiskup Wacław Depo udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi opiekę, wszystkim, którzy czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.  

Pamiętajmy o modlitwie w intencji ustania epidemii. Całodzienna adoracja Najśw. Sakramentu w kościele – nie w kaplicy, z uwagi na większą przestrzeń.

Bóg zapłać mieszkańcom bloku Huldczyńskiego 22 za sprzątanie kościoła, na sobotę zapraszamy mieszkańców z ul. Południowa 6.