Gloria in excelsis Deo

Kochani Parafianie

Niech Ten, co kiedyś narodził się w Betlejem, z mocą rodzi się w życiu każdego z nas!

Niech łaska Bożego Wcielenia wpisze się głęboko w nasze serca i mocą wiary wprowadzi w Nowy Rok 2018. 

 Ks. Proboszcz i Ks. Wikary