Informacje dotyczące peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej

1. Na rozpoczęcie i zakończenie peregrynacji w bloku lub ulicy przychodzimy do kościoła na Mszę św. wieczorną /jeśli nie wszyscy, to przynajmniej delegacja/.

2. Korzystamy z Sakramentu Pokuty /jeśli jest taka potrzeba/ i przystępujemy do Komunii Św.

3. Z figurą MB „wędrują”: modlitewniki i książka na temat objawień i książka pamiątkowa peregrynacji, gdzie wpisujemy nasze adresy i refleksje. Nie zatrzymujemy ich u siebie.

4. Osoby/rodziny które przyjmują MB odbierają figurę od tych u których kończy się nawiedzenie. Najlepiej w godzinach 18.00 – 19.00 lub o innej umówionej porze.

5. Na zakończenie nawiedzenia w danym bloku/ ulicy figurę przynosimy do kościoła.

6. Intencji i próśb nie wpisujemy do zeszytu ale na kartkach składamy na ołtarzu w dniu zakończenia peregrynacji.

Peregrynacja MB Fatimskiej, kolejność ulic:

Leśna cała

Południowa 3

Południowa 6

Huldczyńskiego 1

Huldczyńskiego 7

Huldczyńskiego 11

Huldczńskiego 14

Huldczyńskiego 16

Huldczyńskiego18

Huldczyńskiego 20

Huldczyńskiego 22

Senatorska 21

Senatorska 23

Brzechwy

Piłsudskiego 40

Piłsudskiego 50

Piłsudskiego 52

Piłsudskiego 54

Polska domy prywatne

Polska 14

Warszawska

Tuwima

Metalowców

Rataja 29 b

Rataja 31

Rataja domy prywatne

Równa

Mylna domy prywatne i ul. przyległe

Mylna 12

Senatorska domy prywatne

Łośnicka

Sienkiewicza

Wenecka

Przechodnia

Amatorska

Kijowska

Kraszewskiego

Krakowska